Make your own free website on Tripod.com

 

 

BAŞLICA KAYNAKLAR

1. Arnold HL, Odom RB, James WD: Diseases of the Skin. 8. baskı. Philadelphia, WB Saunders Company, 1990.
2. Demis DJ, Crounse RG, Dobson RL, McGuire JS. Clinical Dermatology. 14. baskı. Philadelphia, Harper and Row, 1987.
3. Erdem C. XII. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Simpozyumu. Ankara, Ayrıntı Ofset, 1995.
4. Fitzpatrick TB, Eisen AZ, Wolf K, Freedberg IM, Austen KF. Dermatology in General Medicine. 4. baskı. New York, McGraw-Hill Inc,1993.
5. Kemahlı H. II.Ulusal Dermatoloji Kongresi. Ankara, 1968.
6. Kölemen F, Kürkçüoğlu N, Akan T, Atakan N. Dermatoloji Ders Kitabı. Medial Yayınevi.
7. Lever WF, Schaumburg-Lever G: Histopathology of the Skin. 7. baskı. Philadelphia, JB Lippincott Company, 1990.
8. Memişoğlu H, Acar A, Aksungur VL, Özpoyraz M. XIII. Ulusal Dermatoloji Kongresi. Adana, Çukurova Üniversitesi Basımevi, 1990.
9. Moschella SL, Hurley HJ. Dermatology. 3. baskı. Philadelphia, WB Saunders Company, 1992.
10. Saylan T. Hekimler İçin Deri ve Zührevi Hastalıklar. Yüce Yayınları, İstanbul, 1989.
11. Saylan T, Sütlaş M. II. Ulusal Lepra Semineri. İstanbul, Yaylacık Matbaası, 1986.
12. Soyuer Ü. Klinik Dermatoloji. 1. baskı. Se-Da Yayınları, Ankara,1985.
13. Taşpınar A. X. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Simpozyumu. Ankara, Yargıçoğlu Matbaası,1992.
14. Taşpınar A. XI. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Simpozyumu. Ankara, Yargıcı Matbaası, 1994
15. Tüzün Y, Kotoğyan A, Aydemir EH, Baransü O. Dermatoloji. 2. baskı. İstanbul, Nobel Tıp Kitabevleri, 1994.
16. Tüzün Y, Kotoğyan A, Saylan T. Dermatoloji. İstanbul, Nobel Tıp Kitabevi, 1985.
17. Tüzün Y, Savaşkan H, Kotoğyan A, Aydemir EH, Mat MC, Serdaroğlu S. Dermatolojide Gelişmeler. İstanbul, Teknoğrafik Matbaacılık,1991.
18. Tüzün Y, Serdaroğlu S, Aydemir EH. Dermatolojide Gelişmeler-2. İstanbul, Teknoğrafik Matbaacılık,1993.
19. Ural A, Kot S, Özdemir Ş, Aktaş A, Parlak M. XIV. Ulusal Dermatoloji Kongresi. Erzurum, Doğu Ofset Matbaacılık,1992.
20. Aksungur VL, Acar MA. Deri Sorunlarında Basamak Basamak Tanı ve Öneriler. (Basım yeri yazılmamış), 5G Matbaacılık, 1999.
21. Türkiye İlaç Klavuzu 2000.
22. Champion RH, Burton JL, Burns DA, Breathnach SM. Ebling/Wilkinson/Ebling Textbook of Dermatology. 6. baskı. Londra, Blackwell Science, 1998.